Kotva
Aktuality
Zahájení školního roku 2016/2017
23.8.2016
Dovolená v MŠ léto 2016
8.7.2016

Úplata MŠ a ŠD na šk.rok 2016/2017
16.6.2016
 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Úvodní slovo

Vloženo: 26.9.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 20482x
Milé děti, rodiče a hosté našich oficiálních webových stánek školy, jsme rádi, že jste nás našli, objevili, navštívili. Naše škola má mnohaletou historii a nabízí vzdělávání pro děti 1. stupně základní školy, mateřské školy a školní družiny. Součástí zařízení je také školní kuchyně s jídelnou.

A čím je naše škola výjimečná?

Škola je charakteristická klidným, ale podnětným pracovním prostředím jak pro děti mateřské školy, tak pro žáky 1. stupně školy základní. Budovy školy se nacházejí v příjemném a tichém prostředí, i když takřka v centru Žandova. 

Jsme školou rodinného typu, ve třídách pracuje malý počet žáků (průměrně 18 dětí ve třídě), což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a dostatek času i prostoru se věnovat žákům talentovaným, ale i těm, kterým škola dává trochu zabrat. Nejsme ale školou málotřídní, každý ročník má svou třídu.  Škola se snaží vštípit dětem základy zdravé výživy. A to nejen při výuce, ale i formou školního stravování. Pro podporu zdravého životního stylu jsou dětem nabízeny ovocno - zeleninové svačiny, ve školním roce 2014/2015 byla naše škola pilotní školou v projektu Pohyb a výživa, v jehož rámci jsme ještě výrazněji podpořili zdravý životní styl – stravování, pitný režim žáků a pohybové aktivity i mimo školu. Projekt podpořila řada rodičů - buď formou sponzorských dárků, nebo tím, že začali s dětmi více sportovat a zlepšili i stravování svých dětí. Škola je také již po mnoho let zapojena do programu prodeje dotovaných mléčných výrobků – Školní mléko a do programu Ovoce do škol, kdy každé dítě dostává zdarma jednou za dva týdny ovoce nebo zeleninu. V rozvoji dětí posilujeme i počítačovou gramotnost, každá třída je vybavena interaktivním dataprojektorem, k dispozici jsou dětem i stolní počítače a tablety, celá budova má aktivní WIFI síť. Podporována je i logopedická prevence, ve škole působí kvalifikované logopedické asistentky, které mají k dispozici řadu kvalitních pomůcek. U školy se nachází zahrada, která byla v rámci projektu Nová zahrada revitalizována a rozdělena do tří základních zón – okrasná, bylinková a ovocná. Dovybavena byla zahradními hrami tak, aby sloužila nejen v poznávání, ale také k relaxaci.

V rámci školní družiny nabízíme dětem dostatek odpočinkových a zábavných činností. Rozvíjíme však i mladé talenty a to formou práce v kroužcích. V nabídce je např. sportovní kroužek, počítačové hraní, kroužek tvořivých rukou, sborový zpěv apod. V mateřské škole pracují děti ve třech odděleních, rozděleni podle věku. Tím zajišťujeme dostatečnou přípravu dětí na vstup do školy, která je ještě posílena již tradiční Přípravkou pro předškoláky, kterou vedou učitelky ZŠ. Děti si tak průběžně zvykají na prostory školy, do které vstoupí v následujícím školním roce a vzájemně se poznávají mezi sebou všichni zúčastnění. Kromě plnění školního vzdělávacího programu se mohou děti zapojit v rámci spolupráce se ZUŠ Žandov do hry na zobcovou flétnu nebo rozvíjet pohyb v tanečním kroužku. Pohybové aktivity posiluje i kroužek aerobiku a od loňského školního roku i Školička sportu pro děti od 4 let. V jarních měsících se děti – stejně tak jako žáci 2. a 3. ročníku – mohou účastnit kurzu plavání. O podporu dobré znalosti českého jazyku a správné výslovnosti se i s MŠ starají kvalifikované logopedické asistentky.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětem MŠ a ZŠ, zaměstnancům školy a MěÚ, ale i cizím strávníkům. Nabízí jedno hlavní jídlo s polévkou, dětem MŠ dopolední přesnídávku a odpolední svačinu. Jsme jednou z mála školních jídelen, které připravují dopolední svačinu i pro děti základní školy.

V budově mateřské školy rozvíjí svou činnost také Mateřské centrum Štěstí. Již od věku batolat si děti zvykají na prostory v mateřské škole a jejich nástup do předškolního vzdělávání je pak bezproblémový a plynulý.

Prioritou naší školy je také péče o zaměstnance. Motivační systém ohodnocení a aktivity posilující pozitivní atmosféru v kolektivu mají kladný vliv na práci pedagogických i provozních pracovníků.

Budeme velmi rádi, když se seznámíte alespoň prostřednictvím webových stránek s naší školou a případně nám e-mailem sdělíte své dojmy, postřehy, náměty a připomínky. Kdykoliv Vás však rádi uvítáme i osobně a provedeme naší - vaší školou. 

Aby škola fungovala ke vší spokojenosti, musí se na vzájemné spolupráci dohodnout všichni účastníci - žáci, rodiče a pedagogové. Chápeme školu jako živý organismus a jako věc veřejnou - pomozte nám ji tvořit ke spokojenosti všech, jimž její osud a vývoj není lhostejný.