Kotva
Aktuality
Čarodějnice 2017
25.4.2017

Týden čarodějnické kuchyně
21.4.2017

V příštím týdnu se promění naše ŠJ v čarodějnické doupě. Celý týden budeme vařit čarodějnické speciality. Jaký je ale původ a historie tradice pálení čarodějnic se dozvíte v níže uvedeném odkazu:

/upload/files/dokumenty-skoly/tden-arodjnick-kuchyn.pdf (Velikost: 499.9 kB) 

Rozhodnutí o přijetí k ZV - 2017/2018
12.4.2017

/upload/files/dokumenty-skoly/Rozhodnut-o-pijet-k-ZV--tabulka-2017.pdf (Velikost: 233.49 kB)

Zápis do 1. třídy - úterý 11. dubna 2017
8.3.2017

/upload/sablona/Zpis-Z.png

 

Kritéria k přijetí:

/upload/sablona/kritria-Z-2017_2018.png

Informace k zápisu:

/upload/files/dokumenty-skoly/Info-k-zpisu-2017_2018.pdf (Velikost: 299.28 kB)

Hodnocení lednových jídelníčků Krajskou hygienickou stanicí
16.2.2017

Naše ŠJ si nechala na vlastní žádost zhodnotit lednové jídelníčky.  KHS konstatovala, že připravované obědy, svačinky i přesnídávky jsou na výborné úrovni. Celé hodnocení si přečtete v níže uvedeném odkazu:

/upload/files/dokumenty-skoly/KHS---hodnocen-jdelnku-leden-2017.pdf (Velikost: 2.08 MB)

 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Úvodní slovo

Vloženo: 26.9.2015 | Autor: joslova| Zobrazeno: 22024x |
Milé děti, rodiče a hosté našich webových stánek, otevřeli jste stránky školy, která je charakteristická klidným, ale podnětným pracovním prostředím jak pro děti mateřské školy, tak pro žáky 1. stupně školy základní. Budovy školy se nacházejí v příjemném a tichém prostředí, i když takřka v centru Žandova.

Jsme školou rodinného typu, ve třídách pracuje malý počet žáků (průměrně 20 dětí ve třídě), což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a dostatek času i prostoru se věnovat žákům talentovaným a mimořádně nadaným, ale i dětem se speciálními poruchami učení.

V rámci školní družiny nabízíme dětem dostatek odpočinkových, sportovních a zábavných činností. 

V mateřské škole pracují děti ve třech odděleních, rozdělení podle věku. Tím zajišťujeme dostatečnou přípravu dětí na vstup do školy, která je ještě posílena již tradiční Přípravkou pro předškoláky, kterou vedou učitelky ZŠ.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětem MŠ a ZŠ, zaměstnancům školy a MěÚ, ale i cizím strávníkům. Nabízí jedno hlavní jídlo s polévkou, dětem MŠ dopolední přesnídávku a odpolední svačinu. Jsme jednou z mála školních jídelen, které připravují dopolední svačinu i pro děti základní školy.

Prioritou naší školy je také péče o zaměstnance. Motivační systém ohodnocení a aktivity posilující pozitivní atmosféru v kolektivu mají kladný vliv na práci pedagogických i provozních pracovníků.

Aby škola fungovala ke vší spokojenosti, musí se na vzájemné spolupráci dohodnout všichni účastníci - žáci, rodiče a pedagogové. Chápeme školu jako živý organismus a jako věc veřejnou - pomozte nám ji tvořit ke spokojenosti všech, jimž její osud a vývoj není lhostejný.